Chớ Kêu Tên Đức Chúa Trời Vô Cớ

Cha xứ khảo kinh các em xưng tội lần đầu.

Đến lượt bé Lan, cha hỏi em: - Em cho biết phải làm thế nào để khỏi kêu tên Chúa Trời vô cớ?

Bé Lan trả lời ngon lành: - Thưa cha, làm giống như bà nội con.

Cha xứ thắc mắc: - Là làm như thế nào chứ?

Bé Lan: - Thưa, thay vì nói "Chúa ơi!", thì bà con nói "Giời ơi!"

Cha xứ kinh ngạc thốt lên: - Giời ơi là Giời...

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com