HƯỚNG DẪN TÂM LINH LÀ GÌ, AI LÀ NGƯỜI CẦN và TẠI SAO?

Tin Denver, Hoa Kỳ - CNA 010119: Bà Lee McDowell là một chuyên gia về Tâm Lý nhiều danh tiếng, rất được giới khoa học gia trọng vọng. Tuy nhiên, bây giờ bà không hành nghề Tâm Lý nữa, mà là một trong những nhà hướng dẫn tâm linh cho các tín hữu Kitô Giáo tại Trung Tâm Lanteri ở thành phố Denver thuộc tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Trung Tâm Lanteri là một cơ sở được thiếp lập bởi Dòng Tận Hiến Đức Maria Đồng Trinh, cung ứng các hướng dẫn tâm linh cách đặc biệt cho các Giáo Xứ và giáo dân. Có lúc người ta nghĩ đó là một cơ sở nội bộ của Dòng, được dùng cho các thành viên với mức độ tâm linh cực cao cỡ Thánh Nữ Teresa thành Avila. Nhưng hướng dẫn tâm linh ngày nay rất bình dân với mọi thành phần dân chúng, sau Công Đồng Vatican II, được kêu gọi để trở nên thánh thiêng. Sự hướng dẫn tâm linh không phải chỉ dành cho những người muốn theo sát bên cạnh Chúa, nhưng cho tất cả các tín hữu Kitô Giáo nào muốn sống một cách xứng đáng với bí tích Thánh tẩy của mình”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com