CHÚA GIÊSU LÀ MỘT HỒNG ÂN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

Tin Vatican – VR 010119: Trong buổi hướng dẫn Kinh Truyền Tin đầu năm, Đ.T.C. Phanxicô đã nói về hình ảnh Đức Mẹ sầu bi ôm thi thể Chúa Giêsu trong đôi tay của mình. Ngài nói, “trong tư thế đó, bằng cách để tất cả thế giới đều nhìn thấy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc thế gian, Đức Mẹ đã ban phép lành cho tất cả chúng ta. Đức Mẹ ban phép lành để cuộc hành trình của tất cả mọi người trong năm mới được tốt đẹp suốt năm, nếu chúng ta biết được sự tốt lành của Thiên Chúa đối với nhân loại qua việc cho Chúa Giêsu nhập thể”. Đ.T.C. giảng về lời ban phép lành cổ xưa nhất của các giáo sĩ người Do Thái, rằng, “Cầu xin Thiên Chúa chiếu sáng quý vị bằng sắc diện của Ngài, và thương giúp quý vị”; hay như “Cầu Xin Thiên Chúa quay mặt lại với quý vị và ban hòa bình cho quý vị”. Vì Nhan Thánh Chúa biểu tượng cho vinh quang của Ngài.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com