ĐỨC HỒNG Y MULLER ĐỨC ỦNG HỘ TỪ CHỐI CÁC TÍN HỮU TIN LÀNH RƯỚC LỄ.

Tin Vatican – VR 010219: Tại Đức, cuộc tranh luận về vấn đề có nên hay không cho các tín hữu Tin Lành rước Lễ đang tạo nên nhiều căng thẳng và trăn trở . Đ.G.M. Felix Genn của Giáo Phận Munster là một người ủng hộ việc cho rước Lễ chung giữa Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Phái Tin Lành, và đã cho phép các linh mục trong Giáo Phận của ngài cho người Tin Lành rước Lễ. Tuy nhiên, Đ.H.Y Gerhard Muller, cựu Bộ Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin Tòa Thánh đã không đồng ý, vì đã ủng hộ các ý kiến cho rằng linh mục có thể không vâng phục Giám Mục của họ khi từ chối không cho người “không phải Công Giáo” rước Lễ. Trong tháng 2 năm 2018, một phần tư các G.M. Đức đã chấp thuận một tài liệu cho một tín hữu Tin Lành kết hôn với một người Công Giáo được rước Lễ. Nhưng có 7 G.M. chống lại việc này và đã khiếu kiện lên Tòa Thánh. Đương kim Bộ Trưởng Tín Lý Đức Tin cho rằng hồ sơ chưa được nghiên cứu kỹ dưới mọi khía cạnh, đồng thời, trên đường về sau chuyến tông du Thụy Sĩ, Đ.T.C. Phanxicô cũng cho rằng tài liệu của các Đ.G.M. Đức có vấn đề.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com