VÙNG ĐẤT ÁNH SÁNG: CON ĐƯỜNG ĐỨC TIN VÀ VĂN HÓA TRONG NĂM 2019.

Tin Vatican – VR 010219: Matera là một thành phố nhỏ trong miền Nam nước Ý Đại Lợi, được mệnh danh là thủ đô văn hóa của Âu châu và là nơi tọa lạc hai di sản của thế giới, đang chuẩn bị một chương trình rất phong phú, với rất nhiều các sự kiện liên quan đến đức tin. Đây chính là nguồn hứng khởi bắt đầu từ chủ đề đối thoại giữa đức tin và văn hóa, để đóng góp vào “Chủ Nghĩa Nhân Văn Mới” do Đ.T.C. Phanxicô đề xướng. Như vậy, bắt đầu từ đầu năm 2019, từ thành phố nhỏ Matera, ánh sáng và đức tin sẽ được loan truyền trên khắp thế giới. Tinh thần và mục tiêu của dự án được mở rộng cho tất cả các Giáo Phận trong địa phương với chủ đề “Những Con Đường”. Chiều kích tôn giáo và văn hóa của những con đường này tập trung về tâm linh, sự tôn sùng, và xã hội.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com