Làm phước!!!

Hai vợ chồng cãi nhau:

- Chúa có mù không Chúa! Sao lại cho con cưới được người chồng mà cả đời chẳng làm được việc gì tử tế gì cả!

Ông chồng thưa
- Sao lại không, ít nhất tôi cũng đã cứu được một cô gái...

- Sao? Cô gái nào? Ông khai ra? Tên gì? Máy tuổi? Nhà ở đâu?

Ông chồng đáp:
- Cô gái trước mặt tôi đây, nếu tôi không cưới thì đã ế chồng rồi!

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com