“THIÊN ĐƯỜNG LÀ TẤT CẢ”.

Tin Indianapolis, Hoa Kỳ - EWTN 010419: Trong hội nghị SEEK2019 tại Thủ đô Indianapolis, Tiểu bang Indiana, ‘diễn giả chính’ là ông Curtis Martin, sáng lập viên của hội FOCUS, đã nói trước cử tọa của phiên họp thường niên rằng, “Đời Sống Vĩnh Hằng là tất cả những gì Quan Trọng với chúng ta”. Ông cũng đã nhắn nhủ rằng, điều con người đang cần tìm kiếm là Thiên Đường, và làm tròn nhiệm vụ của mình trên thế gian, chứ không phải là những suy tính, mưu toan để đạt được những mục tiêu vật chất hàng ngày. Ông cũng cho biết, trong vòng 20 năm, hội FOCUS từ 20 sinh viên tiên khởi ở một trường Đại Học của Dòng Biển Đức, nay lên đến 17 ngàn người, hiện diện tại Hội Trường, và với hàng ngàn người nữa đang theo dõi qua truyền hình. Dù thành công lớn, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, ngoài việc xem Chúa Giêsu là trung tâm của mọi việc, và thế giới vẫn chờ đợi những nhà lãnh đạo như Chúa để làm cho xã hội tốt lành hơn”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com