Cầu Xin...


Bé Tâm quỳ trước bàn thờ và cầu xin thật lớn:
"Cầu xin Chúa giúp con để đến sinh nhật này con sẽ được tặng một cuốn băng game."

Mẹ: "Sao con cầu xin gì mà mà to thế, cứ nói nhỏ một tý Chúa cũng nghe thấy mà."

Bé Tâm liền nói:
"Con biết rồi, nhưng con lo là ở phòng bên, bố không nghe được mẹ ạ!"
Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com