Chúa Đã Nói Gì?

Trong một thánh lễ hôn phối, trong lúc giảng thuyết, vị linh mục hỏi những người tham dự lễ cưới rằng:

- Các con có biết Thiên Chúa đã nói gì với những người lập gia đình không?

Chưa ai kịp trả lời thì một em bé đã nhanh nhảu trả lời:

- Thưa cha, con biết. Thiên Chúa đã nói rằng: "Xin Cha tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm."

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com