Ai là người khôn!

Thầy hỏi: Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!

Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Bi đứng lên.

Thầy giáo: Bi, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?

Bi: Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì em ngại quá...

<----- thằng này giỏi

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com