MỤC SƯ MARTIN LUTHER KING ĐƯỢC TÁN DƯƠNG LÀ MỘT “VĨ NHÂN CỦA HÒA BÌNH”.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Đức Hồng Y Daniel DiNardo, T.G.M. Galveston-Houston và cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Giám mục Hoa Kỳ, trong một diễn từ nhân ngày Lễ Martin Luther King, hôm 21 tháng Giêng vừa qua, đã gọi ông Martin Luther King là một “vĩ nhân của Hòa Bình”, và cũng được Đ.T.C. Phanxicô xem như một gương sáng cho mọi người. Trong bài diễn văn, Đ.H.Y nói: “Ông Martin Luther King là một người vừa mang thông điệp vừa là chứng nhân cho sức mạnh của Phúc Âm trong đời sống cộng đồng. Chúng tôi xin ngỏ lời tri ân về con đường mà ông đã vạch ra, cùng với không biết bao nhiêu người đã dấn thân không biết mỏi mệt để tranh đấu cho quyền bình đẳng giữa những người khác màu da và công lý cho mọi người. Trên bình diện của một quốc gia, và một xã hội, chúng ta đã đấu tranh và phải đối diện với rất nhiều thử thách, nhưng cũng đã mang lại hy vọng và cơ hội tốt đẹp cho những thế hệ sau này trong tương lai”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com