TIỂU BANG ARIZONA CÓ THỂ SẼ ĐÁNH THUẾ VÀO VIỆC SỬ DỤNG VĂN HÓA ĐỒI TRỤY TRÊN MẠNG.

Tin Phoenix, Hoa Kỳ: Một nhà lập pháp của tiểu bang Arizona đã đệ trình một Dự Luật để yêu cầu những người muốn hủy bỏ các phương tiện có cài đặt phần mềm nhằm ngăn cản việc kích hoạt vào những bài viết hoặc hình ảnh mang tính chất đồi trụy, phải được cài sẵn vào các dụng cụ điện tử khi mua và phải trả thêm một số tiền. Số tiền này sẽ được sử dụng để xây bức tường giữa biên giới giữa Hoa Kỳ và Mêxicô. Dân biểu Rail Griffin đã đệ trình Dự Luật HB 2444 vào tháng Giêng vừa qua. Dự Luật đòi hỏi những ai muốn xem văn hóa đồi trụy trên mạng phải trả thêm 20 Mỹ kim nếu muốn tháo gỡ “phần mềm chống tình dục” được cài sẵn trong các loại máy móc điện tử. Nếu Dự Luật được thông qua, luật lệ sẽ yêu cầu những cơ sở phân phối thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy vi tính phải thu số tiền 20 Mỹ Kim để nhập vào ngân sách của tiểu bang.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com