Đ.T.C. PHANXICÔ CỬ HÀNH NGHI THỨC THỐNG HỐI CHO CÁC TÙ NHÂN TRẺ.

Tin Vatican: Đ.T.C. Phanxicô nói với các tù nhân trẻ rằng: Chúa Giêsu không sợ và xa cách người tội lỗi, nhưng gần gũi và kêu gọi họ hoán cải. Đ.T.C. mời gọi họ hãy xin và tìm kiếm sự trợ giúp để tiến bước trên con đường khắc phục. Lúc quá 9 giờ rưỡi sáng thứ sáu, ngày 25 tháng 1, Đ.T.C. Phanxicô đi xe tới thành phố Pacora, có 52 ngàn dân cư, cách thủ đô Panama hơn 42 cây số về hướng đông. Đến Trung tâm cải huấn Las Garzas de Pacora lúc gần 10 giờ rưỡi, Đ.T.C. đã được Đức Cha José Domingo Ulloa, T.G.M. Panama sở tại cùng với bà giám đốc trung tâm đón tiếp. Hiện diện trong dịp này có 80 tù nhân của nhà tù Pacova và nhiều thiếu niên từ các nhà tù khác, tổng cộng là 150 người. Theo lời bà Emma Alba Tejada, giám đốc toàn quốc các nhà tù thiếu niên ở Panama, điều đáng chú ý nhất là đa số các tù nhân là người Tin Lành chứ không phải Công giáo.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com