DỰ LUẬT MỚI CỦA UTAH KHÔNG CHO PHÉP THAY ĐỔI PHÁI TÍNH TRONG GIẤY KHAI SINH.

Tin Salt Lake City, Hoa Kỳ: Một dự luật ở tiểu bang Utah được trình lên quốc hội tiểu bang để ngăn cấm việc thay đổi phái tính trong giấy khai sinh. Việc giữ nguyên phái tính của một người từ lúc sinh ra khiến cho những ai muốn thay đổi giới tính không thể xin Tòa sửa đổi khai sinh để phản ảnh phái tính hiện tại của mình. Dự luật mới định nghĩa rằng: “phái nam cũng như phái nữ là bẩm sinh và không thể thay đổi được những đặc thù đã được định trước từ khi thụ thai”. Trong một vài trường hợp thật đặc biệt, phái tính của bào thai có thể được xác nhận là “chưa biết rõ”, và có thể sẽ được xác định và cập nhật sau đó. Nhưng trong các trường hợp bình thường, phái tính của bào thai sẽ được ghi rõ trong Giấy khai sinh, và yếu tố này phải được giữ suốt cuộc đời, không được thay đổi để phù hợp với việc thay đổi giới tính bằng phẫu thuật nhân tạo. Tuy nhiên, đương sự vẫn có thể thay đổi họ tên.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com