ĐÀNG THÁNH GIÁ THÔNG CẢM VỚI SỰ ĐAU KHỔ.

Tin Panama City, Panama: Tại Đàng Thánh Giá của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, Đ.T.C. Phanxicô đã khuyến khích các thành viên của Đại Hội hãy chấp nhận Thánh Giá và cùng đồng hành với những người đang gặp đau khổ. Ngài nói: “Chúa Kitô đã vác Thánh Giá, Ngài đi một cách đau đớn và khốn khổ trước những bộ mặt lạnh lùng và vô cảm của một xã hội xa hoa và bị xuống dốc trầm trọng, của một xã hội lãnh đạm và ngu dốt, một xã hội mù lòa trước những đau khổ của những anh chị em xung quanh mình”. Đ.T.C. nói: Đàng Thánh Giá là con đường của tình yêu, và ngược lại với con đường tình yêu là con đường của lòng vô cảm và lãnh đạm. Việc làm ngơ trước những người yếu thế, hoặc làm cho họ đau khổ hơn quá dễ, bởi vì “đôi khi chúng ta cũng ‘hùa’ chạy theo đám đông. Chúng ta đã vô tình nhìn đi chỗ khác để không thấy, chúng ta tìm đến những chỗ ồn ào để không nghe tiếng rên xiết, chúng ta đã bịt miệng lại để khỏi khóc trước đau khổ của tha nhân”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com