ĐỨC CHA LORENSÔ CHU VĂN MINH TỪ CHỨC.

Tin Vatican: Ngày 26-1-2019 vừa qua, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Đ.T.C. đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh, Giám mục hiệu tòa Tinisa Numidia, Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Cha Chu Văn Minh năm nay 76 tuổi, sinh ngày 27-12 năm 1943 tại Nam Tổng giáo phận Hà Nội. Vì hoàn cảnh, trong thời gian dài, ngài không được tiếp tục theo đuổi con đường ơn gọi đã bắt đầu từ tiểu chủng viện. Trong suốt 20 năm, ngài làm nghề hớt tóc để sinh sống. Năm 1992, thầy Minh được trở lại chủng viện và được Đ.H.Y Phaolô Phạm Đình Tụng truyền chức Linh mục ngày 10-6-1994 khi đã 51 tuổi. Cha Chu Văn Minh sang du học ở Rôma trong 5 năm và lấy bằng tiến sĩ Thần Học năm 2000 tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana với luận án tựa đề: “Đối thoại giữa người Công Giáo và Phật Giáo: dưới ánh sáng giáo huấn của Hội Thánh về đối thoại liên tôn”. Trở về nước, Cha Chu Văn Minh làm giáo sư, Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội từ năm 2005. Ba năm sau đó, ngài đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Tổng giáo phận Hà Nội vào ngày 15-10-2008 và thụ phong ngày 5-12-2008 với khẩu hiệu Giám mục là: “Phục vụ trong Đức Ái”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com