THƯỢNG PHỤ CHALDEAN: ‘MỘT TRIỆU KITÔ HỮU IRAQ ĐÃ DI CƯ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY’.

Tin Iraq: Trong những năm gần đây, với dòng người di cư của dân số Iraq sang các nước khác, khoảng một triệu Kitô hữu bản địa đã rời bỏ Iraq. Đức Thượng Phụ Chaldean Louis Raphael Sako đã nhắc lại vấn đề này trong một thông điệp được công bố hôm 31 tháng 1 nhân dịp kỷ niệm 6 năm được bầu làm Thượng Phụ. Nhân dịp này, Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sako đã phác họa một câu chuyện ngắn gọn về các sự kiện vốn đã đánh dấu những năm sứ vụ của mình trong vai trò là Thượng Phụ Chaldean, nêu ra những vấn đề, những khó khăn, những sáng kiến và hy vọng vốn đã đánh dấu hành trình của Giáo hội Chaldean. Trong số những vấn đề cấp bách, vị Thượng Phụ của Giáo hội Chaldean đã nhắc lại cuộc chạy trốn của các Kitô hữu từ Mosul và Đồng bằng Nineveh đã bị chinh phục bởi các chiến binh thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daesh) và những khó khăn gặp phải trong việc đảm bảo việc chăm sóc mục vụ và vật chất cho hàng chục ngàn người tị nạn trong hơn 3 năm qua.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com