CÁC HỌC SINH TRƯỜNG CÔNG GIÁO KHỞI KIỆN VÌ LÝ DO BỊ LOẠI KHỎI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VERMONT.

Tin Burlington, Hoa Kỳ: Tổng Giáo Phận Burlington đã cùng với 2 học sinh và cha mẹ của các em đã trình đơn kiện lên Tòa Án Liên Bang về chính sách giáo dục của tiểu bang Vermont. Lý do khởi kiện bởi vì đã loại trừ các học sinh của các trường tư thục tôn giáo không được tham dự chương trình lấy tín chỉ đại học trong tiểu bang. Bộ Giáo Dục cho phép các học sinh Trung Học công lập, hoặc các học sinh Trung Học tư thục tôn giáo, hoặc các học sinh được học tại nhà (home schooled) được ghi học miễn phí những môn học cấp đại học do chính quyền tiểu bang tài trợ để lấy tín chỉ. Việc ngăn cấm các sinh viên tư thục tôn giáo do một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Vermont vào năm 1999. Tuy nhiên, các nguyên đơn cho rằng trường hợp của họ không giống trường hợp do Tối Cao Pháp Viện đơn cử, vì tiểu bang chỉ trả học phí cho các môn học để lấy tín chỉ đại học chứ không trả học phí tại các trường Trung Học Công Giáo.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com