ĐẤU TRANH ĐỂ TÔN GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ KHÔNG PHA TRỘN.

Tin Vatican: Nhân dịp tổng tuyển cử, Ủy ban giáo dân của Hội đồng Giám mục Ấn Độ tổ chức các cuộc gặp trên toàn lãnh thổ. Với mục đích làm cho các cộng đoàn địa phương tham gia nhiều hơn vào các vấn đề tự do thờ phượng ở Ấn Độ. Trong tháng 3, Ủy ban giáo dân sẽ trình bày một báo cáo cho các Giám mục. “Chúng tôi, những người Công giáo tiếp tục đấu tranh để tôn giáo và chính trị không hòa trộn”. Ông John Dayal, Tổng thư ký Hội đồng Kitô giáo toàn Ấn Độ, người đang tham gia vào cuộc tranh luận cho cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào tháng năm cho biết như trên. Ông nhắc lại rằng: “Ấn Độ là một nền dân chủ thế tục. Các cuộc bầu cử sắp tới cho thấy một mối đe dọa nghiêm trọng bởi các đảng chính trị của đa số đang tạo ra một bối cảnh độc ác của chủ nghĩa dân tộc khu vực, làm suy yếu nguồn gốc thế tục nền cộng hòa của chúng tôi”. Ý kiến của nhà lãnh đạo Công giáo được đưa ra khi Ủy ban giáo dân của Hội đồng Giám mục Ấn Độ (CBCI) ra mắt một loạt các hội nghị để phác thảo một đường lối chính trị của Giáo hội. Các hội nghị được tổ chức trên toàn lãnh thổ, và kết quả của nó sẽ là một bản báo cáo được trình bày trước các Giám mục vào ngày 10 tháng 3. Sau đó có thể là những đề nghị cho sự phát triển của đất nước và tự do thờ phượng. Đồng thời, trong số các chủ đề được thảo luận, có những điểm được lưu ý: vi phạm quyền lập hiến của thiểu số; thiếu trợ cấp việc làm và giáo dục, khuyến khích các Kitô hữu tham gia vào xã hội và cải thiện điều kiện sống.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com