PHIÊN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG HỒNG Y CỐ VẤN ĐOÀN CỦA ĐỨC THÁNH CHA ĐÃ KẾT THÚC.

Tin Vatican: Sáu Đức Hồng Y của Hội Đồng Cố Vấn Đoàn của Đ.T.C. Phanxicô vừa kết thúc phiên họp định kỳ tại Tòa Thánh hôm thứ Tư, ngày 20 tháng 2 vừa qua. Ông Alessandro Gisotti, Giám Đốc Báo Chí lâm thời của Tòa Thánh, đã nói trong cuộc thuyết trình rằng vấn đề được quan tâm đặc biệt của Hội Đồng là duyệt lại bản thảo của bản Tông Hiến mới. Bảng Tông Hiến mới với tựa đề “Predicate Evangelium” đã được soạn thảo từ khá lâu, và theo ông Gisotti thì văn bản đã “gần như hoàn tất”, điều cần phải làm hiện nay là duyệt lại về mặt Giáo Luật do Đức T.G.M. Marco Mellino, luật sư về Giáo Luật của Hội Đồng đảm trách. Theo yêu cầu của Đ.T.C., các Hội Đồng Giám Mục và các Phòng Sở thuộc Giáo Triều Rôma sẽ có thêm một lần tái duyệt nữa trước khi Tông Hiến được thông qua. Sau đó, văn kiện sẽ được trình lên Đ.T.C. để được duyệt xét lần cuối cùng trước khi được phổ biến rộng rãi. Được biết, Đ.T.C. cũng đã làm việc chung cùng với các Đ.H.Y trong suốt thời gian phiên họp được diễn ra, ngoại trừ hôm thứ Tư vì ngài phải giảng Giáo Lý hàng tuần cho các khách hành hương.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com