ĐỨC CHA GIUSE TRẦN VĂN TOẢN KẾ NHIỆM GIÁM MỤC CHÍNH TOÀ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN.

Tin Vatican: Ngày 23 tháng 2 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đ.T.C. đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Chính tòa Long Xuyên, và Đức Giám mục Phó Giuse Trần Văn Toản đương nhiên lên kế nhiệm. Được biết, Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu năm nay 74 tuổi, sinh ngày 20-8-1945 tại Nam Định, thụ phong linh mục ngày 10-8-1974 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phó với quyền kế vị tại Long Xuyên ngày 3 tháng 6 năm 1999. Sau khi Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần từ nhiệm ngày 2-10-2003, ngài trở thành Giám Mục Chính tòa Long Xuyên. Đức Cha Giuse Trần Văn Toản năm nay 64 tuổi, sinh ngày 7-4-1955 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, song thân là người gốc Thái Bình, thụ phong linh mục ngày 16-1-1992. Sau đó, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Long Xuyên ngày 5 tháng 4 năm 2015 và thụ phong ngày 29-5-2015. Ngày 25 tháng 8 năm 2017, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Phó với quyền kế vị tại Long Xuyên. Theo thông tin cho biết, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản là Giám mục Chính tòa thứ tư của Giáo phận Long Xuyên, kể từ khi giáo phận này được thành lập vào năm 1960.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com