PHƯƠNG PHÁP GIÚP THOÁT RA KHỎI TÌNH TRẠNG NGHIỆN XEM PHIM ẢNH ĐỒI TRỤY.

Tin Denver, Hoa Kỳ: Vấn đề xem các phim ảnh trên mạng lưới internet có thể làm cho một số người dễ bị lôi cuốn và sa vào tình trạng “nghiện” những phim ảnh khiêu dâm và văn hóa phẩm đồi trụy. Tuy nhiên, hiện nay đã có một bộ phim trên mạng để giúp đưa những người nghiện này thoát ra khỏi “mê cung trận” của việc nghiện phim ảnh khiêu dâm. Loạt phim này có tên gọi là “STRIVE”, và được phát hành bởi ông Matt Fradd, tác giả của tác phẩm: “The Porn Myth”, với sự cộng tác của tổ chức “Cardinal Studios”, một hệ thống truyền thông Tông đồ Công Giáo. Loạt phim của ông Fradd cùng với những thảo luận trên mạng nhằm mục đích giúp những người “nghiện” văn hóa đồi trụy thoát ra khỏi sự đam mê không chính đáng của mình chỉ trong thời gian 3 tuần, và đồng thời giúp người nghiện này nhận ra đâu là gốc rễ làm cho họ sa vào vòng đam mê những văn hóa khiêu dâm. Ông Fradd chia sẻ: “Có nhiều phương pháp giúp chúng ta có thể thực hành để đem lại thành công trong việc giải thoát ra khỏi tình trạng “nghiện”, và có những phương cách mà nếu chúng ta tiếp tục làm, chắc chắn chúng ta sẽ thất bại”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com