NƠI ĐẶT PHẦN MỘ CỦA THÁNH NỮ KATHERINE DREXEL TRỞ THÀNH ĐỀN THỜ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN PHILADELPHIA.

Tin Philadelphia, Hoa Kỳ: Tòa Tổng Giám Mục Philadelphia vừa chính thức thông báo rằng phần mộ của Thánh Nữ Katherine Drexel mới được hoàn tất và đặt trong Vương Cung Thánh Đường (VCTĐ) Chính Tòa Thánh Phêrô và Phaolô của Tổng Giáo phận Philadelphia đã được nâng lên thành Đền Thờ của Tổng Giáo Phận (TGP). Cha Dennis Gill, Chánh xứ Nhà thờ Chính Tòa đã giải thích: “Chúng ta có Vương Cung Thánh Đường Chính Tòa Thánh Phêrô và Phaolô, và Đền Thờ Thánh Nữ Katherine Drexel của TGP. Phần mộ có giá trị ngày càng quan trọng của Thánh Nữ Katherine Drexel hiện được đặt nằm trong VCTĐ Chính Tòa. Thánh tích của Thánh Nữ trước đó được an táng tại nhà chính của Dòng các Nữ Tu Thánh Thể Chúa Kitô tại Bensalem, tiểu bang Pennsylvania, nhưng nay đã được di dời về VCTĐ Chính Tòa Thánh Phêrô và Phaolô trong năm vừa qua. Được biết vì con số các Nữ tu ngày càng thấp nên Nhà dòng này không có khả năng chi trả những chi phí cho việc trùng tu và bảo trì cho nhà chính của Nhà dòng, nên có thể Nhà Dòng sẽ có kế hoạch tái cấu trúc để ổn định vấn đề tài chính trong tương lai gần nhất.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com