CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH “TÌNH TRẠNG BẢO VỆ TẠM THỜI” DÀNH CHO NGƯỜI DI DÂN ĐẾN TỪ EL SALVADOR, NICARAGUA, HAITI VÀ SUDAN.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ đã chính thức công bố vào hôm thứ Hai, ngày mồng 6 tháng 3 vừa qua, rằng những người di dân đến từ 4 quốc gia: El Salvador, Nicaragua, Haiti và Sudan hiện đang tạm trú tại đất nước Hoa Kỳ sẽ được hưởng chế độ bảo vệ tạm thời cho tới ngày mồng 2 tháng Giêng năm 2020. Tình Trạng Được Bảo Vệ Tạm Thời này (viết tắt là TPS: Temporary Protected Status) là một cụm từ để ám chỉ những người di dân đến tị nạn tại Hoa Kỳ từ những quốc gia bị thiên tai tàn phá, đất nước bị lâm vào tình trạng chiến tranh kéo dài, hoặc do bị lâm vào những điều kiện khó khăn, bất thường khác. Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ đã từng tuyên bố vào năm 2016 rằng Hoa Kỳ sẽ chấm dứt Tình Trạng Bảo Vệ Tạm Thời dành cho những người di dân từ 4 quốc gia kể trên cho đến hết năm 2018, bởi vì tình hình an ninh trong quốc gia của họ đã khả quan hơn, và do đó họ có thể trở về. Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao vẫn khuyến cáo những người di dân này hãy cẩn trọng trước khi họ quyết định quay về quốc gia của họ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com