CÁC ĐẠI SỨ CẠNH TÒA THÁNH VATICAN CỘNG TÁC VỚI CÁC NỮ TU ĐỂ CHỐNG LẠI TỆ NẠN NÔ LỆ TÂN THỜI.

Tin Rôma, Ý: Các Tòa Đại Sứ Quán tại Tòa Thánh Vatican đã cộng tác chặt chẽ với các Nữ tu Công giáo để giúp giải quyết tệ nạn nô lệ tân thời đang ảnh hưởng đến 40 triệu người trên thế giới hiện nay. Bà Sally Axworthy, Đại Sứ Anh ở Roma đã nói hôm thứ Ba, ngày mồng 5 tháng 3 vừa qua rằng: “Các Nữ tu rất quan trọng trong việc giúp đỡ chúng tôi thực hiện mục tiêu giải quyết tệ nạn này. Có những điều chính quyền làm rất giỏi, nhưng cũng có những vấn đề chính quyền chưa thực sự làm tốt cho mấy. Quá trình làm việc với các nạn nhân của tệ nạn buôn người trên thế giới là một thử thách lớn đối với các quốc gia, nhưng trong lĩnh vực này, các Nữ tu lại rất xuất sắc. Được biết, Đại Sứ Axworthy là một nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp, bà cho biết mặc dù chính bà không phải là người Công Giáo, nhưng các Nữ tu Công giáo có một “sức mạnh về đạo đức” mà chính quyền tại một số quốc gia trên thế giới không có, để chống lại nạn văn hóa buôn người. Bà Callista Gingrich, Đại Sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, cũng cho biết các Nữ tu Công giáo có thể được sự tin tưởng nơi các nạn nhân để giúp cải huấn họ trong một thời gian lâu dài.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com