LỜI KHUYÊN NHỦ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊO CẢ TRONG MÙA CHAY THÁNH.

Tin Roma, Ý: Trong khi các tín hữu Kitô giáo chuẩn bị bước vào mùa chay tịnh và hãm mình trong Mùa Chay năm nay, chúng ta cần ôn lại những điều khuyên nhủ hay nhất về việc ăn chay và hãm mình do Đ.G.H. Lêo Cả đã hướng dẫn chúng ta. Hãy cố gắng tập trung và chú tâm vào việc giữ kỷ luật trong Mùa Chay là một hình thức chống lại những cám dỗ của quỉ dữ và tội lỗi của chính mình: đó là lời khuyên sau nhiều thời gian suy ngẫm, tự kiểm, tự xét lại chính mình, tha thứ cho các kẻ thù, và bố thí, giúp đỡ cho người nghèo. Trong các bài giảng  Thánh Lễ trong Mùa Chay, Đ.G.H. Lêo Cả đã khuyên nhủ: “Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để chống trả lại các cơn cám dỗ, và chúng ta phải hiểu là chúng ta càng phải hăng say trong việc cứu rỗi linh hồn mình, thì kẻ thù của chúng ta càng tấn công dồn dập. Chúng ta sẽ không có sức mạnh tinh thần nếu không có cuộc chiến chống cám dỗ, không có đức tin nếu không có chứng tá, không có tranh đua nếu không có đối thủ, và không có chiến thắng nếu không có tranh đua”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com