Giáo Hội Khai Sinh

Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Năm 27, khi Thánh Phaolô đến Êphêsô, Ngài gặp một số giáo dân tiên khởi chưa bao giờ nghe nói đến Chúa Thánh Thần, “Chúng tôi không nghe nói đến Chúa Thánh Thần” (Cv 19, 2). Ngày nay, chúng ta nhiều tín hữu có biết gì hơn không? Việc Chúa Thánh Thần đến hôm nay một cách huy hoàng trên các Thánh Tông đồ là một biến cố vĩ đại của chương trình cứu chuộc trong giai đoạn đầu.

Từ ngày xa xưa, trong ngày tạo dựng, Thánh Thần Chúa đã bay lượn trên sóng nước. Lịch sử nhân loại từ nguyên tổ đã được Thánh Linh hướng dẫn. Thánh Thần Chúa đã xâm nhập vào các tổ phụ, các tiên tri, các vua chúa, các nhà lãnh đạo để xây dựng dân Chúa mà chóp đỉnh là Chúa Giêsu thành Nagiarét. Ngài được cưu mang bởi phép Chúa Thánh Thần, trong cung lòng trinh nữ Maria, được Thánh Linh xuống trên giòng sông Giođan và theo dõi trong cả đời cho đến ngày tử nạn và vinh quang phục sinh.

Lịch sử cứu rỗi đó còn tiếp tục qua lịch sử nhân loại và ngày hôm nay lại khai mở một giai đoạn mới khi Chúa Thánh Thần hiện xuống cách huy hoàng vĩ đại trên một nhóm người và biến cải họ trở nên cột trụ một tập đoàn mới là Hội Thánh. Hôm nay trong tiệc ly họ chỉ có 120 người, nhưng rồi đây sẽ lan tràn khắp thế giới, trở thành Giáo hội hoàn vũ.

Vậy, ngày lễ Hiện xuống là ngày khai sinh Giáo hội. Giáo hội là tập đoàn dân Chúa gồm những vị Chủ Chiên và đoàn chiên. Hôm nay Chúa Thánh Thần đã thánh hóa tất cả bằng lửa, bằng gió, bằng lời. Lửa đã sáng soi nung nấu; Gió để đẩy mạnh; Lời để chinh phục, cải hóa. Từ đây Chúa Thánh Thần sẽ cảm hóa soi sáng các vị lãnh đạo Giáo hội. Mỗi quyết định quan trọng đều được thể hiện bằng hai yếu tố: “Thánh Thần và chúng tôi” (Cv 15, 28). Từ đây Thánh Thần sẽ thánh hóa mọi chi thể Giáo hội, sẽ hiện diện bằng các ơn đặc biệt mà Gioan mô tả trong cuộc hiển linh đầu tiên của Chúa trong buổi chiều phục sinh. Chúa sẽ ban xuống qua Thánh Thần: Ơn Bình an, gồm tóm tất cả mọi ân huệ Đấng Messia mang đến: “Bình an cho chúng con”; Ơn vui thỏa vì được toàn thắng tội lỗi và sự chết; Ơn được sai đi: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai chúng con”. Thánh Thần sẽ tiếp tục sứ mạng của Chúa: Ơn tha tội: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, người ấy sẽ được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Một quyền năng kinh khủng, quyền năng đóng mở cửa Nước Trời.

Đó là những ân huệ mà Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ và cả Hội Thánh khi Ngài thổi hơi trên họ và phán: “Chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Cũng một làn hơi ấy, cũng một Thánh Linh ấy hồi xưa bay lược trên sóng nước, tạo dựng nên vũ trụ, trái đất, thì ngày nay cũng tác tạo nên một trời mới đất mới vậy.

Trong lịch sử Giáo hội, chúng ta nhìn thấy hành động của Chúa Thánh Thần trong các nhà lãnh đạo Giáo hội, như khi Ngài soi sáng cho ĐGH Gioan XXIII quyết định khai mở Công đồng Vaticanô II vào một thời điểm mà chính Ngài cũng không nghĩ tới, một lễ Hiện xuống mới. Hoạt động bất ngờ của Chúa Thánh Linh cũng xảy ra đối với các phần tử Giáo hội. Trên một chuyến tầu “Chợ” tại Calcutta Ấn Độ, đang rề rề chuyển bánh trong đêm tối, giữa đám hành khách nghèo đang lắc lư ngủ gật, có một người đàn bà đang lần hạt. Đó là Bà Mẹ Têrêsa. Bà kể rằng như có một sức mạnh gì xâm nhập vào tôi, và tôi quyết định lập một dòng tu hiến thân cho người nghèo. Bà khởi công với ba đồng bạc Ấn Độ. Ngày nay Dòng Thừa Sai Bác Ái của Bà đã lan tràn khắp thế giới. Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động trong mọi thành phần Giáo hội.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến đổi mới trong ngoài chúng con.

Cố Lm Hồng Phúc, CSsR

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com