NHỮNG NGƯỜI DI DÂN ĐÃ GÓP PHẦN LÀM SỐNG LẠI GIÁO HỘI CHILE.

Tin Santiago, Chile: Trong 6 năm liên tiếp, Linh mục Marcio Toniazzo đã đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Di Dân của Tổng Giáo phận Santiago thuộc Giáo Hội Chile. Vào trong những thời điểm đó, Linh mục Toniazzo cho biết bản thân ngài đã có kinh nghiệm sâu sắc trong việc chứng kiến “một cuộc giao duyên thật tuyệt vời giữa vấn đề di dân và quốc gia Chile”. Được biết, Linh mục Toniazzo là một linh mục thuộc Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô Scalabrini. Ngài đã chia sẻ với hãng thông tấn CNA sau khi ngài đã mãn nhiệm kỳ phục vụ tại Nam Mỹ rằng: Trong khi làm việc để giúp đỡ người ngoại quốc hội nhập vào văn hóa Chile, và với cương vị đó, ngài đã nhận thấy: “Thiên Chúa đã ban ơn đặc biệt cho Giáo Hội Chile, bởi vì chính phong trào di dân đã góp phần làm sống lại đời sống của Giáo Hội trong nước, lúc đó đang bị rơi vào tình trạng khủng hoảng. Chính những người di dân đã nổ lực làm việc để có thể tự giúp bản thân họ hội nhập, thăng tiến, và nhận được sự chữa lành để tiếp tục tiến bước trong hành trình của cuộc sống. Người di dân đã mang đến một luồng sức mạnh mới thổi vào niềm tin của Giáo Hội Chile. Một ví dụ rõ nét nhất là sự lựa chọn của họ trong việc gia nhập vào những cộng đồng địa phương”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com