TÒA THỊ CHÍNH ROMA TẶNG 2 HỌC BỔNG CHO Đ.T.C.

Tin Vatican: Chính quyền thành phố Roma đã tặng Đ.T.C. 2 xuất học bổng để Đ.T.C. Phanxicô dành cho 2 sinh viên theo ngành ”Các Khoa Học Hòa Bình” do ngài thiết lập tại Đại Học Giáo Hoàng Laterano ở Roma. Thị trưởng Roma, Bà Virginia Raggi, đã tuyên bố trao cho Đ.T.C. hai học bổng này vào cuối cuộc viếng thăm của ngài tại trụ sở chính quyền thành Roma sáng thứ Ba, ngày 26 tháng 3 vừa qua. Được biết, ngành “Khoa học hòa bình” được Đ.T.C. Phanxicô thiết lập qua Tông thư “Ước muốn hòa bình” phổ biến vào ngày 12 tháng 11 năm ngoái, sử dụng tương giao hỗ tương giữa việc huấn luyện triết - thần và các khoa học nhân văn, với việc huấn luyện khoa học. Ngành học này bao gồm các môn triết học, thần học, luật học, kinh tế và các khoa học xã hội, được phong phú hóa nhờ truyền thống thần học và mục vụ của Đại học Giáo Hoàng Laterano. Sinh viên theo ngành này có thể lấy học vị cử nhân (baccellierato) và cao học (Licenza) về các khoa học hòa bình. Thời gian học là 3 năm cho cấp cử nhân và thêm 2 năm nữa cho cấp cao học. Giảng viên gồm các giáo sư cơ hữu của Đại Học Laterano với sự cộng tác của các chuyên gia thuộc các lãnh vực chuyên ngành khác nhau.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com