MỘT THẨM PHÁN LIÊN BANG NÓI LUẬT CẤM PHÁ THAI CỦA TIỂU BANG NORTH CAROLINA LÀ VI PHẠM HIẾN PHÁP.

Tin Raleigh, Hoa Kỳ: Một Thẩm phán liên bang vừa “đánh đổ” luật phá thai của tiểu bang North Carolina được áp dụng từ năm 1973 vì cho là vi hiến. Theo tinh thần của đạo luật, thì người trong tiểu bang chỉ được phá thai khi thai kỳ dưới 20 tuần tuổi mà thôi. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 3 vừa qua, thẩm phán liên bang William Osteen đã ra một phán quyết nói rằng đạo luật này vi hiến, mặc dù đạo luật đã được chuẩn nhận nhưng chưa bao giờ được áp dụng. Phán quyết nói rằng đạo luật phá thai vi hiến, mặc dù từ khi ra đời tới nay chưa được áp dụng, nhưng cũng đã có một “hiệu ứng đáng sợ”, gây ảnh hưởng xấu trên các quyền hiến pháp quy định.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com