VATICAN NÓI: VŨ KHÍ “TỰ TÁC ĐỘNG” ĐE DỌA HÒA BÌNH.

Tin Geneve, Suisse: Hôm thứ Năm, ngày 28 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở Geneve đã phát biểu trước một Hội Nghị của tổ chức LHQ về những nguy cơ của các hệ thống vũ khí “tự tác động”, nghĩa là không cần đến sự cộng tác của con người, đã ảnh hưởng về phương diện hòa bình và an ninh của xã hội nói riêng và thế giới nói chung. Trước những cử tọa gồm các chuyên viên và khoa học gia đã tác thành “Hệ Thống các Vũ Khí Giết Người Tự Tác Động (LAWS)”, Đức T.G.M. Jurkovic đã đặt câu hỏi rằng: “Làm thế nào để các hệ thống vũ khí tự tác động có thể phản ứng đúng như các nguyên tắc của con người mong muốn và đúng như lương tâm của người dân được?” trong khi chỉ trích việc sử dụng các vũ khí có thể tác động mà không có sự cân nhắc của luân lý và nguyên tắc đạo đức của con người, mà người ta thường gọi là những “người máy sát nhân”, như những chiến xa, phi cơ hoặc những “hỏa tiễn thông minh”, những loại hệ thống vũ khí không có người điều khiển. Trước vấn đề này, Tòa Thánh đưa ra quan điểm của mình là không thể dùng máy móc “vô tâm” để thay thế con người trong chiến tranh được.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com