NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC THĂM VIẾNG MAROC CỦA ĐỨC THÁNH CHA.

Tin Vatican: Ngày thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã chính thức đặt chân lên Vương quốc Maroc, một quốc gia nhỏ thuộc vùng Bắc Phi. Đây cũng là chuyến tông du đầu tiên của ngài trên một lãnh địa Maghreb, một chuyến tông du tương đối ngắn hạn, chỉ có hai ngày, và chỉ giới hạn tại Thủ đô Rabat. Tuy nhiên, không phải vì những lý do đó mà làm cho chuyến tông du của Đ.T.C. không mang tầm quan trọng và “nghèo nàn”, vì cuộc tông du lần thứ 28 của Đ.T.C. Phanxicô có một tầm quan trọng và mang ý nghĩa trong ba chiều kích chính. Trước hết, đây là một hành trình mới trên phạm trù đối thoại liên tôn. Đ.T.C. sẽ được nghênh đón bởi quốc vương Mohammed VI của Maroc, đây là vị lãnh đạo của người dân Maroc, và cũng là dòng dõi của Tiên Tri Mahammed. Chỉ một ít lâu sau chuyến tông du sang Abu Dhabi và ký kết văn kiện “trên tình huynh đệ nhân quyền cho hòa bình thế giới và sự chung sống của nhân loại” với Đại Giáo Chủ của Al Azhar, Đ.T.C. lại đặt chân lên một lãnh thổ Hồi Giáo.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com