ĐỨC CHA ĐẶC SỨ TẠI MEDJUGORJE: NƠI NÀY KHÔNG CÒN LÀ NƠI BỊ NGHI NGỜ.

Tin Vatican: “Medjugorje là dấu chỉ của một Giáo hội sống động”. Đức Tổng G.M. Henryk Hoser, đặc sứ của Đ.T.C. tại Mễ du, đã nhận định như trên trong một cuộc phỏng vấn. Ngài cho biết ngài “bị đánh động bởi nhiều cuộc hóan cải và rất nhiều người xưng tội”. Medjugorje, tên tiếng Việt là Mễ du, là nơi theo tương truyền, vào năm 1981, Đức Mẹ Maria đã hiện ra với các thiếu nhi. Ngày nay một Nhà Thờ lớn “mọc lên” tại một vùng nông thôn thưa thớt. Theo Đức cha Hoser, đó là dấu chỉ tiên trị. Ngài nói: “Ngày nay khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, từ 80 quốc gia. Mỗi năm chúng tôi đón tiếp gần 3 triệu người”. Ngài diễn tả thực tại này ở 3 cấp độ: thứ nhất là cấp độ địa phương, giáo xứ; thứ hai là cấp độ quốc tế, nối kết với lịch sử của miền đất này, nơi có những người Croát, Bosnia, Công giáo, Hồi giáo, Chính thống; và thứ ba là cấp độ toàn cầu, với các tín hữu đến từ mọi châu lục, đặc biệt là người trẻ. Từ những hiện tượng này, Đức Cha đặc sứ của Đ.T.C. tin rằng Medjugorje không còn là nơi bị nghi ngờ nữa. Ngài cho biết Đ.T.C. đã gửi ngài đến để đánh giá các hoạt động mục vụ ở giáo xứ này, với những hoạt động một phần từ các phụng tự truyền thống như Kinh Mân Côi, Chầu Thánh Thể, các cuộc hành hương, Chặng Đàng Thánh giá; phần khác các hoạt động đâm rễ trong các bí tích, ví dụ như bí tích Hòa giải.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com