TẤT CẢ CHÚNG TA CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CHÚA GIÊSU.

Tin Vatican: “Tất cả chúng ta đều có số điện thoại của Chúa Giêsu và tất cả chúng ta có thể kết nối với Chúa Giêsu”. Đây là lời Đ.T.C. đã nhắn nhủ các tín hữu như thế trong cuộc gặp gỡ những người cao niên và các bệnh nhân tại giáo xứ Thánh Giulio ở đông bắc Roma hôm Chúa nhật, ngày 07 tháng 04 vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ, Đ.T.C. cho biết có một người trẻ đã hỏi ngài: “Có đúng như bà của con nói, Đ.G.H. là người kế vị Thánh Phêrô và có số điện thoại của thánh nhân và gọi cho thánh nhân phải không?” Đ.T.C. trả lời rằng đây là lần đầu ngài nghe điều này. Trả lời câu hỏi này, Đ.T.C. khẳng định sứ vụ kế vị Thánh Phêrô của ngài. Ngài nói: “Không, cha không có số điện thoại của Thánh Phêrô, nhưng cha cố gắng làm những điều Chúa Giêsu yêu cầu Thánh Phêrô, nghĩa là “củng cố”, củng cố các anh em trong đức tin, trong hy vọng và trong tình yêu”. Đ.T.C. cũng dùng cơ hội này để hướng các tín hữu đến với Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu luôn hiện diện để an ủi những người đau khổ bởi vì Người biết thế nào là đau khổ. Và Đ.T.C. nhắc nhở rằng trong khi ngài không có số điện thoại của Thánh Phêrô, thì “tất cả chúng ta đều có số điện thoại của Chúa Giêsu và tất cả chúng ta có thể kết nối với Chúa Giêsu. Chúa ở đó, luôn hiện diện, luôn luôn, luôn luôn! Người luôn lắng nghe chúng ta vì Người là như thế, gần gũi với chúng ta”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com