HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÒNG PHANXICÔ TỪ NHIỆM.

Tin Steubenville, Hoa Kỳ: Linh mục Sean Sheridan vừa qua đã từ nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng một trường Đại học của Dòng Phanxicô tại Stubenville, tiểu bang Ohio. Ngài đã thông báo cho Hội Đồng Quản Trị của trường về quyết định từ nhiệm của mình trong buổi họp thường niên hằng năm của Hội Đồng Quản Trị vào hôm thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 vừa qua. Quyết định bất ngờ của Linh mục Sheridan được tuyên bố đúng vào ngày kỷ niệm 6 năm (tháng 4 năm 2013) ngài nhận chức Hiệu trưởng của trường Đại học này. Mặc dù ngài đã đệ đơn xin từ nhiệm trọng trách này, nhưng ngài cũng đã đồng ý ở lại làm việc cho đến khi Hội Đồng Quản Trị của trường tìm được người mới để thay thế ngài. Linh mục Sheridan đã viết trong một thông cáo rằng: “Tôi đã lựa chọn quyết định từ nhiệm sau một thời gian dài cầu nguyện. Tất cả các Hiệu trưởng của trường Đại học này đều thừa nhận rằng thời gian làm việc trong ngày quá dài, có những ngày thật hạnh phúc, nhưng cũng có những ngày gặp phải những khó khăn. Với cương vị là một Linh mục, Tu sĩ của Dòng Phanxicô, tôi đã được đào tạo rằng cho dù có những ngày trôi qua thật dài thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là những ngày đầy ân sủng của Chúa Giêsu Kitô ban tặng cho chúng ta”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com