TỆ NẠN BUÔN NGƯỜI LÀ MỘT TỘI ÁC ĐỐI VỚI NHÂN LOẠI.

Tin Vatican: Hôm thứ Năm 11 tháng 4 qua, Đ.T.C. Phanxicô đã nói chuyện trước một cử tọa trong một hội nghị về tệ nạn buôn người được tổ chức tại Vatican, và cho rằng “không còn nghi ngờ gì nữa” về việc tệ nạn buôn người là một tội ác đối với nhân loại, vì đã vi phạm đến nhân phẩm, và tự do của con người. Ngài nói “tệ nạn buôn người là một sự vi phạm nhân phẩm và tự do của con người không thể biện minh được. Tệ nạn buôn người đã làm thương tổn một cách thô bạo các nạn nhân, chia rẽ gia đình nhân loại và xâu xé thân thể của Chúa Kitô”. Theo Đ.T.C. thì tệ nạn buôn người không chỉ làm thương tổn các nạn nhân mà còn hủy hoại hoàn toàn nhân cách của những người liên quan đến việc buôn người, và những ai tìm thấy lợi nhuận trong việc buôn bán bỉ ổi mà “hàng hóa” là những đồng bào của mình.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com