MASSACHUSETTS CẤM CÁC NHÀ TÂM LÝ THAY ĐỔI SỰ LỰA CHỌN PHÁI TÍNH CỦA CÁC TRẺ EM TUỔI VỊ THÀNH NIÊN.

Tin Boston, Hoa Kỳ: Ông Charlie Baker, Thống Đốc tiểu bang Massachusetts, vừa ký thành luật một Dự Luật về “điều trị phục hồi” dành cho các trẻ em tuổi vị thành niên có khuynh hướng đồng tính, để thay đổi sự lựa chọn của họ. Hội Đồng Giám Mục đã phản đối đạo luật mới này và cho rằng: “Đạo luật này muốn tạo nên một giải pháp cho một vấn đề không thiết thực. Ngoài ra, đạo luật còn từ chối quyền hạn của các bậc làm cha mẹ trong việc tìm cách chữa trị những con cái của họ vì chúng cảm thấy bối rối và bất ổn do khuynh hướng đồng tính luyến ái của các em”. Được biết, Dự Luật HB 140 của quốc hội đã được thông qua gần như với đa số tuyệt đối, ngoại trừ chỉ có 8 vị dân biểu của đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống. Đạo luật cấm các chuyên viên y khoa thực hiện các hành động liên quan đến “những nỗ lực để thay đổi sự lựa chọn phái tính và căn tính về ‘phái’ của các trẻ em vị thành niên”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com