TIỀN QUYÊN GÓP VÀO NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH SẼ ĐƯỢC DÙNG ĐỂ YỂM TRỢ GIÁO HỘI JERUSALEM.

Tin Vatican: Số tiền quyên góp trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua là một trong các nguồn tài chính quan trọng nhất để yểm trợ cho vấn đề tài chính được dùng để bảo trì các ngôi Nhà thờ trong thành phố cổ Giêrusalem. Hay nói cách khác, việc giúp đỡ tài chính này nhằm mục đích giúp các ngôi Nhà thờ có thể đứng vững được trong các cộng đồng tôn giáo trong vùng Trung Đông, từ Giêrusalem đến Iraq, từ nước Cộng Hòa Chypre đến Ai cập, xuyên qua Syria và Erythrée. Trong một bức thư, Đ.H.Y Leonardo Sandri, Bộ Trưởng Thánh Bộ các Giáo Hội Đông Phương, nhắc nhở chúng ta rằng cuộc quyên góp này theo thông lệ được thực hiện trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh mỗi năm, tâm điểm của Năm Phụng Vụ. Chúng ta bắt đầu với vinh quang của ngày Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, để theo Chúa Giêsu từ Bữa Tiệc Ly, sang Đồi Gethsemani, vào mồ chôn Chúa Giêsu, từ đó cùng Chúa Giêsu Sống Lại.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com