SỰ CỨU RỖI ĐƯỢC TÌM THẤY NƠI CHÍNH THIÊN CHÚA CHỨ KHÔNG PHẢI NƠI CÁC LÝ TƯỞNG.

Tin Havana, Cuba: Trong khi các chính sách của Hoa Kỳ liên quan đến những thay đổi về vấn nạn di dân, khiến cho một số người dân Cuba phải chao đảo. Việc này đã làm cho một Cha Yosvani Carvajal, Linh mục Chánh xứ của Nhà thờ Chính Tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của thủ đô Havana, Cuba phải lên tiếng. Ngài cho biết rằng thông điệp của Giáo Hội Công Giáo luôn luôn khuyên dạy chúng ta rằng tình trạng an toàn tối hậu lúc nào cũng xuất phát từ sự định đoạt của Chúa Giêsu Kitô. Cha Yosvani Carvajal chia sẻ rằng: “Đây là công việc và sứ mạng của Giáo Hội, để cho người dân biết rằng sự cứu rỗi chỉ được tìm thấy nơi Chúa Giêsu, người đã cho chúng ta những giải đáp chính xác và cụ thể những câu hỏi của những ai muốn tìm kiếm sự thật. Các lý tưởng và lý thuyết không cứu rỗi được chúng ta, bởi vì chúng chỉ là những ý kiến, những điều được tìm thấy trong các suy tư của các hệ thống chính trị; nhưng sự cứu rỗi con người chỉ có thể tìm được nơi một con người đích thật và cũng là một Thiên Chúa đích thật, đã nhập thể để loan truyền cho chúng ta về tình yêu thương vĩnh cửu để cứu chuộc chúng ta”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com