TÌNH TRẠNG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO HOÀN VŨ GIỮA NHỮNG NĂM 2010 VÀ 2017.

Tin Roma, Ý: Báo L’Osservatore Romano bằng tiếng Ý, được Tòa Thánh bảo trợ, đã đăng một bài báo vào hôm thứ Năm, 2019 cho thấy Giáo Hội có nhiều thay đổi, nhiều biến chuyển khá mâu thuẫn kể từ năm 2010 cho đến 2017. Theo nghiên cứu của hãng báo này cho biết thành viên của Giáo Hội đã có gia tăng nhiều, nhưng ngược lại, số linh mục, và nam nữ tu sĩ, tức những người sống ơn gọi thánh hiến và con số chủng sinh vẫn tiếp tục giảm trên hai châu lục: Châu Âu và Châu Mỹ. Tổng số giáo dân Công Giáo trên thế giới có gia tăng chút ít giữa những năm 2010 và 2017: từ 1 tỷ 196 triệu người trong năm 2010 lên đến 1 tỷ 313 triệu trong năm 2017, tăng 9,8%. Sự gia tăng của những người Kitô giáo xảy ra trong khắp các châu lục, với 26,1% ở Châu Phi và 0,3% ở Châu Âu. Sự chênh lệch theo tỷ lệ thay đổi giữa các giáo dân và những người sống đời thánh hiến với hai yếu tố: khuynh hướng đức tin tinh tuyền và làn sóng tục hóa đang xảy ra trong các quốc gia tại Châu Âu.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com