LIỆU RẰNG NGƯỜI KITÔ GIÁO CÓ NÊN TIẾP TỤC HY SINH, GIỮ TINH THẦN CHAY TỊNH SAU LỄ PHỤC SINH?

Tin Washington D.C, Hoa Kỳ: Các thức ăn hảo hạng đang chờ đợi những người thánh thiện hy sinh “ép xác” trong mùa Chay, nhưng chúng ta đã bước vào Mùa Phục Sinh, liệu rằng người Công giáo có thể ăn uống một cách thoải mái để đền bù cho những lúc mình phải hy sinh và hãm mình, kiêng ăn uống như trong Mùa Chay nữa không? Theo lời Cha Hezekias Carnzzo, Giám Đốc Học Viện Văn Hóa Công Giáo, thì người Công giáo không nhìn mùa Phục Sinh dưới góc cạnh như một cánh cửa của tự do, bởi vì sau các nghi thức trong Tuần Thánh và mùa Phục Sinh, chúng ta được kể như “thoát nạn”. Cùng với sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, đời sống của chúng ta sẽ không còn như trước kia nữa, nếu chúng ta tin tưởng rằng Chúa Giêsu đã ra khỏi mồ, thì cuộc sống của chúng ta cũng phải thay đổi. Chúa Nhật Phục Sinh chỉ là sự bắt đầu cho Mùa Phụng vụ Phục Sinh, tiếp tục cho đến khi Chúa Thăng Thiên, cho đến Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, tất cả đúng 50 ngày. Và trong suốt Mùa Phục Sinh chúng ta vẫn phải giữ gìn cung cách tốt lành, đạo hạnh của một tín hữu Kitô Giáo. Các Thánh Tông Đồ khi xưa đã rất cố gắng để cải hóa cả thế giới vì Chúa Giêsu sống lại, và các ngài lại được ban “thêm sức” mạnh qua sự biến cố hiện xuống của Chúa Thánh Thần, nhưng còn thông điệp “Chúa Giêsu đã chết và đã Sống Lại” thì sao? Người Công giáo được mời gọi hãy luôn luôn giữ tinh thần hãm mình, hy sinh trong mọi lúc, kể cả Mùa Phục Sinh.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com