THÁNH GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II ĐÃ THÀNH LẬP TRUNG TÂM LÒNG THƯƠNG XÓT TẠI ROMA.

Tin Roma, Ý: Mỗi ngày vào lúc 3 giờ trưa, các giáo dân đã tụ tập tại Đền thờ Chúa Thánh Thần (Santo Spirito) của Roma, đây một Thánh đường đã lưu trữ các thánh tích của Thánh Nữ Faustina Kowalska và của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, để cầu nguyện Kính Lòng Chúa Thương Xót (LCTX). Đức Ông Jozef Bart, Giám quản của Đền thờ này cho biết đó là giờ của “Lòng Chúa Thương Xót”, và Thánh đường đã chật kín các giáo dân, trẻ cũng như già, người khỏe mạnh cũng như người khuyết tật, những người giàu có cũng như những người cô thân yếu thế, những người đang gặp phải những vấn đề khó khăn, tất cả mọi thành phần này đều đến đây để lần Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót. Được biết, Đức Ông Bart, là vị linh mục gốc người Ba Lan, đã được đích thân Đ.T.C. Gioan Phaolô II chỉ định để cai quản ngôi Đền thờ cổ này, được xây dựng từ thế kỷ XVI, và kể từ năm 1994, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã thánh hiến thành một trung tâm của LCTX. Một năm sau đó, năm 1995, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chia sẻ rằng: “Hôm nay, Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình dành cho Thiên Chúa về việc dâng kính đặc biệt ngôi Đền thờ Chúa Thánh Thần này để phát triển việc chăm sóc mục vụ cho những người bệnh tật, cũng như để phát huy sứ điệp của LCTX”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com