TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PEW: “TÔN GIÁO ÍT QUAN TRỌNG' ĐỐI VỚI HẦU HẾT MỌI NGƯỜI SO VỚI HƠN 20 NĂM TRƯỚC ĐÂY”

Tin Vatican: Những người tham gia trong một nghiên cứu được thực hiện tại 27 quốc gia cho biết rằng tôn giáo đóng vai trò ít quan trọng hơn trong đời sống cộng đồng so với hơn 20 năm trước đây, mặc dù ở nhiều nơi trên thế giới, những người tham gia nghiên cứu nói rằng tầm quan trọng của tôn giáo đang có chiều hướng gia tăng, hoặc họ muốn chứng kiến vai trò gia tăng của tôn giáo trong xã hội. Trong nghiên cứu, do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện, 37% số người được hỏi nói rằng tôn giáo đóng vai trò ít quan trọng hơn ở đất nước họ so với 20 năm trước, trong khi 27% cho rằng tôn giáo đóng vai trò quan trọng hơn. Gần 40% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ vai trò gia tăng đối với tôn giáo trong xã hội. Ngoài ra, các nghiên cứu của Pew cho thấy mặc dù ít người ở Mỹ và Canada tin rằng tôn giáo “đóng vai trò quan trọng”, nhưng đa số người được hỏi ở một số nước châu Á và châu Phi khẳng định rằng vai trò của tôn giáo trong cuộc sống của họ trở nên quan trọng hơn trong những năm gần đây. Pew cho biết: 85% người Mỹ được khảo sát và 64% người Canada nói rằng tôn giáo có vai trò “ít quan trọng hơn” so với cách đây 20 năm trước. Khoảng một nửa số người châu Âu cho biết tương tự, và cứ 1 trong 5 người châu Âu cho biết rằng không có sự thay đổi trong vai trò của tôn giáo trong 20 năm qua.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com