MẶC DÙ TÌNH HÌNH SRI LANKA RẤT NGUY KỊCH NHƯNG THÁNH LỄ PHONG CHỨC VẪN ĐƯỢC CỬ HÀNH.

Tin Thannamunai, Sri Lanka: Trong khi hầu hết các Nhà thờ Công Giáo ở nước Sri Lanka đều đóng cửa sau hai biến cố bị đánh bom ở hai Nhà thờ Công Giáo lớn trong nước xảy ra vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh vừa qua, một Thánh Lễ Phong Chức Linh mục ở một Giáo xứ nhỏ ở Thannamunai vẫn được diễn ra bình thường, vì theo lời Cha Norton Johnson thì tất cả mọi việc đã được chuẩn bị xong, các thiệp mời đã được gửi đi. Tuy nhiên, vì ý thức được nguy hiểm lớn rằng quân khủng bố có thể tấn công trong lúc Thánh Lễ được diễn ra, vì có sự hiện diện của nhiều giới chức tôn giáo quan trọng, nên Giáo Hội đã nhờ chính quyền can thiệp và tăng cường an ninh một cách thích ứng. Tuy nhiên, vì được cảnh báo một cách nghiêm trọng, nên số người tham dự Thánh Lễ, thay vì đến vài ngàn người như đã dự trù, chỉ còn có vài trăm người. Cha Johnson nói: “Giáo dân muốn Thánh lễ được diễn ra, ai cũng ao ước được tham dự, nhưng đa số đều sợ, kể cả bản thân chúng tôi cũng sợ hãi nữa. Tuy nhiên, các cơ quan an ninh đã làm nhiệm vụ một cách tuyệt vời.” Thánh Lễ đã được thu hình và diễn ra tốt đẹp.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com