MỘT LINH MỤC VIỆT NAM ĐƯỢC CA NGỢI VÌ ĐÃ BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA GIÁO HỘI.

Tin Sài Gòn, Việt Nam: Người Công Giáo ở thành phố Sài Gòn đã hiệp nhau cùng với giáo dân của các tôn giáo khác “để tang” cho Linh mục Gioan Baotitxita Lê Đăng Niệm, vừa mới được Chúa gọi về Nhà Cha, một người đã xả thân để bảo vệ các tài sản của Giáo Hội Công Giáo trong nước khi đang bị chính quyền tịch thu. Cha Gioan Baotitxita Lê Đăng Niệm, 81 tuổi, vừa mất hôm 30 tháng 4 vừa qua. Cha là Linh mục Chánh xứ của Giáo Xứ Thủ Thiêm, đã từng xả thân để dành lại Nhà thờ cùng với Tu Viện Thánh Giá gần đó khi chính quyền quyết định giải tỏa cùng với 50 ngàn người dân đang sống trong địa phương để hoàn thành một dự án của chính quyền. Cuối cùng Cha Niệm đã thắng. Được biết Cha qua đời vì tuổi già và đám tang của ngài được cử hành hết sức trọng thể, với hàng ngàn người Công Giáo cũng như lương giáo, và các tôn giáo khác khiến Nhà thờ đông chật kín người. Thánh Lễ được Đ.G.M. Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế cùng với sự hiện diện của 120 linh mục từ các giáo xứ lân cận đến chia buồn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com