ĐỨC GIÁM MỤC OLMSTED NHẬN THỨC ĐƯỢC SỰ KHỞI SẮC TRONG VIỆC ĐÀO TẠO LINH MỤC.

Tin Phoenix, Hoa Kỳ: Mặc dù Giáo Hội đang đắm chìm trong cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục của các giáo sĩ, Đức Cha Thomas Olmsted, Giám Mục Giáo Phận Phoenix của Arizona cho rằng Giáo Hội trong nước Hoa Kỳ cũng đang bắt đầu chớm nở sự khởi sắc của phương pháp đào tạo các linh mục. Trong một loạt bài viết mỗi tháng, Đ.G.M. Olmsted đã nghiên cứu nhiều khía cạnh và thái độ của cuộc khủng hoảng của Giáo Hội, cũng như những phương thức để “thanh tẩy” và làm sáng tỏ tất cả những mờ ám còn vướng lại. Ngài đã chia sẻ trong một bài viết rằng: “Sau khi đã đề cập đến một số nguyên nhân đưa đến tệ nạn lạm dụng tình dục và một vài vấn đề về đời sống linh mục, hôm nay tôi muốn trình bày về những khởi sắc mà chúng ta có thể nhận được trong việc đào tạo các linh mục. Đây là một điều rất đáng mừng, vì tất cả những sự việc tồi tệ đã xảy ra làm hoen ố thanh danh của Giáo Hội, điều này được bắt đầu từ sự kém cỏi trong việc thành lập các chủng viện. Linh mục, cũng như các loại nghề nghiệp dân sự đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ để họ có thể đảm nhiệm trách nhiệm giao phó trong tương lai”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com