TIẾN TRÌNH CỦA DỰ LUẬT VI PHẠM BÍ MẬT TÒA GIẢI TỘI CỦA CALIFORNIA VẤN ĐANG ĐƯỢC TIẾN HÀNH.

Tin Sacramento, Hoa Kỳ: Các Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California đã bỏ phiếu để thông qua một Dự luật nhằm yêu cầu các linh mục Công Giáo phải tiết lộ bí mật của Tòa Giải Tội trong những trường hợp cần thiết, đặc biệt trong các vụ án có liên quan đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em dưới tuổi vị thành niên và những người có tinh thần không bình thường. Dự Luật có tên gọi là Dự luật SB 360 đã được thông qua với phần lớn số phiếu tán thành: 30 phiếu thuận, trong khi đó chỉ có 2 phiếu chống. Nếu Dự luật này được ký thành luật và được thông qua thì các linh mục bị bắt buộc phải báo cáo tất cả những thông tin mình biết nếu các ngài nghe được trong tòa giải tội khi ban lời xá giải cho những tội nhân là các linh mục có liên quan đến những trường hợp nghi ngờ phạm tội lạm dụng tình dục đối với các trẻ em vị thành niên. Trong một lời tuyên bố vào hôm thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Jose Gomez, T.G.M. Địa phận Los Angeles đã nói rằng: “Tôi rất thất vọng về Dự Luật này, và việc bảo vệ các trẻ em vị thành niên chống tệ nạn ấu dâm không nhất thiết phải bắt buộc các linh mục của Thiên Chúa và Giáo Hội phải vi phạm ấn tín thánh thiêng của Bí tích Giải Tội. Tôi nghĩ rằng không có một cơ quan chính quyền nào vì bất kỳ một lý do gì có thể vi phạm bí mật của Tòa Giải Tội.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com