CÁC GIÁM MỤC BA LAN ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MANG TÍNH HỆ THỐNG ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ LẠM DỤNG TÍNH DỤC.

Tin Ba Lan: “Phản ứng có hệ thống đối với vấn đề lạm dụng trẻ em và thanh thiếu niên gây ra bởi một số giáo sĩ” chính là chủ đề chính của Hội nghị Thường trực Hội đồng Giám mục Ba Lan do Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki, triệu tập vào ngày 22 tháng 5 vừa qua. Theo Đức Tổng Giám mục Wojciech Polak, Đại biểu về việc Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên của Hội đồng Giám mục Ba Lan, cho biết: “Vấn đề đó chính là xem xét tính hiệu quả đối với các thủ tục sớm nhất có thể. Vì vậy, những thiếu sót đã xuất hiện, sớm nhất có thể – thông qua việc đào tạo các đại biểu và việc giới thiệu các chiến lược – đã được cải thiện. Chúng ta cần phải cải thiện chúng một cách có hệ thống do sự ngờ nghệch của các nạn nhân.” Linh mục Piotr Studnicki cho biết rằng có một sự cấp thiết cần phải xây dựng một hệ thống phòng ngừa mang tính chuyên nghiệp: “Trong dự án này, chúng tôi cũng dự đoán vấn đề mà Trung tâm đã giải quyết trong nhiều năm, cụ thể là vấn đề phòng ngừa, toàn bộ hệ thống đào tạo được gửi đến các chủng viện, các Dòng tu, các linh mục, tới toàn thể mọi người trong Giáo hội, nhằm tạo ra thông qua việc thay đổi ý thức, những môi trường giáo dục và thông tin ngày càng an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên”. Đức Tổng Giám mục Polak lưu ý rằng việc huấn luyện các vị Tổng Giám mục, diễn ra sau phiên họp của Hội nghị Thường trực, liên quan đến việc nghiên cứu về việc các vụ án liên quan đến tội ác gây ra bởi các giáo sĩ được tiến hành thế nào. Ngài nói: “Ở đây cũng vậy, chúng ta đang nói về trách nhiệm. Nhưng trong dự án này, chúng tôi cũng cung cấp sự trợ giúp cho các vị Tổng Giám mục: một nhóm bao gồm các chuyên gia nhằm giúp đánh giá rõ ràng về những trường hợp này.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com