ĐỨC THÁNH CHA NÓI: “KHÔNG PHẢI CHỈ VÌ NGƯỜI DI DÂN, NHƯNG VÌ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CHÚNG TA”

Tin Vatican: Trong thông điệp nhân Ngày Thế Giới những Người Di Dân và Di Cư, Đ.T.C. Phanxicô cho rằng văn hóa sợ sệt và hủy bỏ là những nguyên nhân dẫn đưa con người đến việc chối bỏ và loại trừ những người đang tìm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Thông điệp của Đ.T.C. mang tựa đề: “Không Phải Chỉ Riêng vì Người Di Dân”. Trong thông điệp, Đ.T.C. phân tích nguyên nhân vì sao phần lớn người dân chúng quá thờ ơ, và tệ hại hơn nữa, nhiều người còn xui đuổi và tỏ ra những hành động kỳ thị đối với những người di dân và di cư. Đ.T.C. cũng “mơ ước” về việc hình thành một “thành phố của Thiên Chúa”, để chúng ta hân hoan đón tiếp, bảo vệ, chăm sóc và phát huy việc hội nhập những người di dân vô phúc đã phải bỏ nhà cửa, bỏ quê hương tổ quốc để đi tìm một cuộc sống an toàn hơn cho bản thân và gia đình, để thoát khỏi một cảnh đời vất vả và tìm kiếm một tương lai rộng mở cho con cái và thế hệ mai sau. Đ.T.C. nói trong thông điệp rằng: “Khi chúng ta bày tỏ hơn nữa mối quan tâm đối với người di dân, khi chúng ta quảng đại giúp đỡ và chăm sóc họ một cách rộng lượng hơn, chúng ta sẽ trở nên trưởng thành hơn.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com