CÔNG TÁC TÁI THIẾT THÁNH ĐƯỜNG NGÔI MỘ THÁNH SẼ TIẾP TỤC VÀO THÁNG 9 TỚI ĐÂY.

Tin Giêrusalem: Nền nhà của Ngôi Mộ Chúa Giêsu và nền của Vương Cung Thánh Đường Cổ Mộ Thánh trong thành phố Giêrusalem sẽ được tiếp tục tái thiết vào tháng 9 tới đây. Chính các vị lãnh tụ của các Giáo Hội Đặc Trách Gìn Giữ và Bảo tồn Ngôi Mộ Thánh đã đích thân tuyên bố điều này trong thỏa ước liên quan đến việc tái thiết các nơi thờ phượng trong khu vực Thánh Địa. Văn kiện có trình bày rõ rằng: “Chúng tôi, là các vị lãnh tụ các Cộng đồng Kitô Giáo đặc trách giữ gìn tình trạng ‘bất di bất dịch’ các nơi thờ phượng trong Thánh Địa, rất lấy làm vui mừng và hân hoan để tuyên bố sự tán thành để tiến hành một dự án khôi phục các nền nhà của Ngôi Mộ Chúa Giêsu và Vương Cung Thánh Đường Cổ Mộ Thánh”. Được biết nền đất của Ngôi Mộ Chúa đã bị đọng nước và nếu không sửa chữa kịp thời, có thể nền đất sẽ bị sụp. Cũng vậy, nền của Vương Cung Thánh Đường đã bị ẩm ướt vì ô nhiễm, nên phải đào lên, thay đất và xây lại. Công tác trùng tu này có thể kéo dài đến 1 năm, và dự tính sẽ hoàn tất vào năm 2020.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com